Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Ustvarjalna Evropa / podprogram MEDIA: Podpora za filmske festivale v letu 2020

Predmet razpisa:
V okviru podprograma MEDIA programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za filmske festivale za leto 2020:

  • ukrep 1 - Podpora za festivale
  • ukrep 2 - Podpora evropskim mrežam festivalov.

Upravičeni prijavitelji:
Vložniki morajo biti pravni subjekti (zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd.) s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in z neposredno ali večinsko udeležbo v lasti državljanov te države. Glede drugih pogojih in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Višina razpoložljivih sredstev:
Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov, je ocenjen na 3.7 milijone EUR. Za ukrep 1 Podpora za festivale je na voljo okvirni znesek v višini 1,6 milijona EUR za vsakega od obeh rokov. Finančni prispevek EU bo izplačan kot pavšalni znesek, izračunan glede na število evropskih filmov v programu, in sicer med 19 000 EUR in 75 000 EUR. Nepovratna sredstva EU so omejena na najvišjo stopnjo sofinanciranja v višini 60% upravičenih stroškov. Za ukrep 2 Podpora evropskim mrežam festivalov je na voljo okvirni znesek v višini 500 000 EUR. Najvišji prispevek za posamezno izbrano mrežo je 180 000 EUR. Nepovratna sredstva EU so omejena na najvišjo stopnjo sofinanciranja v višini 80% upravičenih stroškov.

Roka za oddajo predlogov:

  • 21. november 2019 do 17. ure po bruseljskem času: Ukrep 1 za dejavnosti, ki se začnejo med 1. majem 2020 in 31. oktobrom 2020;
  • 23. april 2020 do 17. ure po bruseljskem času: Ukrep 1 za dejavnosti, ki se začnejo med 1. novembrom 2020 in 30. aprilom 2021 in Ukrep 2.

Več informacij tukaj.

 

‹ nazaj