Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Active Citizens Fund: 1. razpis - srednji in veliki projekti

 

Sredstva so namenjena srednjim (do 60.000 €) in velikim (do 120.000 €) projektom na 4 ključnih področjih: demokracija, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialna pravičnost in podnebne spremembe.

 

Datum objave razpisa: 11. 10. 2019

Vrednost razpisa: 1.530.000 evrov

Roki za oddajo projektnih predlogov - prijava je dvostopenjska:

Rok za oddajo projektnih idej: 11. 12. 2019 ob 12. uri

Rok za oddajo celovite projektne prijave: 10. 4. 2020 oz. 1 mesec po prejemu sklepa o uvrstitvi v 2. fazo

Organizacija lahko prijavi samo en projekt v okviru tega razpisa. Ni pa omejitev glede števila projektov, v katerih je organizacija lahko partnerica.

Maksimalni delež donacije na projekt: 90 % vsote vseh upravičenih stroškov projekta.

Najmanj 10 % upravičenih stroškov morajo kriti prijavitelj in/ali njegovi partnerji iz lastnih sredstev. Lastni prispevek se lahko v celoti zagotovi v denarju ali pa delno v denarju (najmanj 50 %) in delno s prostovoljskim delom (največ 50 %).

Trajanje projekta: najmanj 12 in največ 24 mesecev.

Srednji projekti: Višina razpoložljivih sredstev: 780.000 €, zneski financiranja: od 20.000 do 60.000 €.

Veliki projekti: Višina razpoložljivih sredstev: 750.000 €, zneski financiranja: od 60.001 do 120.000 €.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: https://acfslovenia.si/razpisi/razpis-za-srednje-in-velike-projekte/

‹ nazaj