Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Mirna Peč: Javni razpisi za področje socialnega varstva, kulture, športa in turizma

Občina Mirna Peč obvešča, da so odprti javni razpisi za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva, kulture, športa in turizma.

Rok za oddajo vlog je petek, 31. januar 2020. Vloge se oddajo na predpisanih obrazcih in v zaprti kuverti z oznako: “Za sofinanciranje programov »navedba področja« - ne odpiraj”, na naslov Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč.

Popolna vloga mora vsebovati Obrazec 1 (oz Obrazec 1.1. za športne nagrade), Obrazec 2 in Obrazec 3 (Obrazec 3 se razlikuje po področjih).

Predlagatelji programov lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno na sedežu Občine Mirna Peč v času uradnih ur ali na spletni strani Občine Mirna Pečhttps://www.mirnapec.si/. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo na sedežu občine ali preko telefona (07) 39 36 100, pri ga. Nataši Rupnik (natasa.rupnik@siol.net, 07 39 36 106).

‹ nazaj