Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko 2019

Preko Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. (RC NM) lahko društva, zavodi, mala podjetja, samostojni podjetniki, zadruge in socialna podjetja dostopajo do ugodnih posojil in garancij za:

- investicije do 120.000 eur (ročnost do 7 let)

- obratna sredstva do 40.000 eur (ročnost do 3 leta)

- zaposlovanje 5.000 eur / novo delovno mesto ali samozaposlitev (ročnost do 3 leta)

- predfinanciranje projektov do 60.000 eur (ročnost do 3 leta).

Razpisan kreditni potencial bo v višini 3.495.445,00 eur. 

Na razpisu lahko kandidirajo upravičenci iz občin: MONM, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk. 

Več info najdete tukaj.

Za vse dodatne informacije spremljajte spletno stran www.rc-nm.si ali kontaktirajte Miljano Balaban na miljana.balaban@rc-nm.si ali na tel.št. 07 33 72 987.

Rok za oddajo vlog: 31. 3. 2020. 

Upravičenci lahko vloge oddajo od dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca meseca. Popolne vloge bo obravnaval Garancijski odbor GSD praviloma enkrat mesečno. RC NM bo upravičence pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na Garancijskem odboru. 

Razpisno dokumentacijo si oglejte tukaj: https://www.rc-nm.si/razpis-garancij-posojil-garancijske-sheme-za-dolenjsko-2019/

‹ nazaj