Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

Urad Republike Slovenije za mladino je objavil javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021. Predmet javnega poziva so programi mladinskega dela. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti, kot to določa 3. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS). Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Cilji javnega poziva so spodbujanje participacije med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladinske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine ter spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihovo krepitev.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni poziv znaša 2.900.000,00 EUR, od tega 1.450.000,00 EUR v letu 2020 in 1.450.000,00 EUR v letu 2021.

Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z ZJIMS in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih.

Razpisna dokumentacija 

Navodila za uporabo spletne aplikacije za pripravo vlog in porocil na javne pozive in razpise 

Vzorci prijavnih obrazcev


Kontakt za vsa morebitna vprašanja je Zvijezdan Mikić, skrbnik javnega poziva 

Tel: +386 (0)1 478 47 72 (delavniki med 10.00 in 11.00 ter 13.30 in 14.30)

E: zvijezdan.mikic(at)gov.si

Urad RS za mladino vabi na informativni dan s predstavitvijo javnega poziva v sredo, 15. 1. 2020 ob 16. uri v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

Zainteresirani prijavitelji lahko na temo javnega poziva pošljejo vprašanja in sicer do 6. 2. 2020. Vprašanja je potrebno poslati na elektronski naslov skrbnika javnega poziva. Na vprašanja, ki bodo prispela kasneje, razpisovalec ne bo odgovarjal.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopni na spletni strani Urada RS za mladino:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-sofinanciranje-programov-mladinskega-dela-v-letih-2020-in-2021/
 

Več v Uradnem listu št. 2/2020.

‹ nazaj