Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Trebnje: Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje za 2020

Občina Trebnje objavlja javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje za leto 2020. Višina razpisanih sredstev za leto 2020 je 53.600,00 eur, in sicer za naslednja področja:

- Športni programi (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport starejših),

- Razvojne dejavnosti v športu (usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu),

- Organiziranost v športu (delovanje športnih organizacij),

- Športne prireditve in promocija športa (športne prireditve).

Rok za oddajo vloge je do 17. 2. 2020 do 15. ure. Vloga mora biti dostavljena na Občino Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

 Razpisna dokumentacija: https://www.trebnje.si/n5083/javni-razpis-za-izbor-in-sofinanciranje-izvajalcev-letnega-programa-sporta-v-obcini-trebnje-v-letu-2020

‹ nazaj