Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

MO Novo mesto: Javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov za oživljanje mestnega jedra za leto 2020

Mestna občina je objavila javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov za oživljanje mestnega jedra za leto 2020. Če v prvem razpisnem roku vsa sredstva ne bodo razdeljena, bo komisija do vključno 1. 10. 2020 prispele vloge odpirala enkrat mesečno.

Cilj sofinanciranja je finančno podpreti programe, ki bodo prispevali k oživitvi mestnega jedra. Historično mestno jedro Novega mesta je osrednji prostor, ki je zaradi svoje zgodovine, grajene strukture in lokacije najpomembnejših mestnih ustanov simbolično središče mesta.

Upravičeni prijavitelji so pravne inj fizične osebe, in sicer:

- društvo ali druga organizacija (zasebni zavod, agencija, zveza in drugo) s sedežem v Mestni občini Novo mesto,

 - krajevna skupnost v Mestni občini Novo mesto,

- podjetje ali organizacije registrirane za izvajanje kulturne, prireditvene, turistične, športne, mladinske, humanitarne, izobraževalne ali vzgojne dejavnosti s sedežem v Mestni občini Novo mesto ali izven nje;

 - fizične osebe.

Javni zavodi ne morejo kandidirati na javnih razpisih in javnih pozivih Mestne občine Novo mesto.

‹ nazaj