Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

MO Novo mesto: Sofinanciranje projektov na področju županovega pokroviteljstva v Mestni občini Novo mesto v letu 2020

Mestna občina Novo mesto je objavila razpis Sofinanciranje projektov na področju županovega pokroviteljstva v Mestni občini Novo mesto v letu 2020. 

Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za projekte ter organizacijo različnih dogodkov na področju širšega družbenega življenja, ki potekajo v Mestni občini Novo mesto. Predmet razpisa je sofinanciranje javnih prireditev in drugih dogodkov, proslav, publikacij, humanitarnih dejavnosti, mednarodnih projektov, obletnic različnih društev in organizacij, ki delujejo v Mestni občini Novo mesto in praznujejo okrogle obletnice (10, 20, 30 ali več let kontinuiranega delovanja). Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja, pokrivanja materialnih stroškov najemnin ter sofinanciranje socialnih pomoči.

Upravičeni prijavitelji:

- pravne osebe (prednostno nevladne organizacije),

- fizične osebe,

- prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto.

Višina razpisanih sredstev

Vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za županovo pokroviteljstvo, znaša do višine 30.000,00 EUR.

Pristojna uslužbenka za dodatna pojasnila je Sandra Boršić (tel. 07/39 39 253 ali sandra.borsic@novomesto.si).

Rok za oddajo vlog je 13. 11. 2020.

Razpisna dokumentacija

‹ nazaj