Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Sodražica: Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za izobraževanje odraslih za leto 2020

Občina Sodražica objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za izobraževanje odraslih za leto 2020.Višina nepovratnih finančnih sredstev za leto 2020 je 1.500,00 eur.

Pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpisu lahko sodelujejo zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih s sedežem na območju občine. Izvajalci morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

- programe izvajajo na območju občine in za občane,

- zagotovijo lahko materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uredničitev načrtovanih programov in aktivnosti,

- delujejo zakonito.

Rok za oddajo vlog: 14. 2. 2020 do 10. ure.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine.

‹ nazaj