Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Semič: Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov ostalih društev v Občini Semič v letu 2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da je županja Občine Semič, zaradi izredne situacije v času širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki vpliva na spremenjen potek dela v upravi Občine Semič, sprejela sklep o podaljšanju rokov za prijavo na naslednje odprte javne razpise Občine Semič:

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa društev na področju turizma v Občini Semič v letu 2020 objavljen dne 2. 3. 2020 na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov, programov v turizmu in programov ostalih društev v Občini Semič (Ur. l. RS, št. 9/2018).

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov ostalih društev v Občini Semič v letu 2020 objavljen dne 2. 3. 2020 na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov, programov v turizmu in programov ostalih društev v Občini Semič (Ur. l. RS, št. 9/2018).

Javni poziv za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2020 objavljen dne 2. 3. 2020 na podlagi 104. in 107. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016 in 61/2017).

Roki za oddajo prijav za zgoraj navedene javne razpise se iz prvotnega roka, 3. 4. 2020, podaljšajo na rok 4. 5. 2020. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila dostavljena v vložišče Občine Semič.

 

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov ostalih društev v Občini Semič v letu 2020

Upravičenci:

društva, ki izvajajo socialnovarstvene programe in katerih člani so tudi občanke in občani iz Občine Semič in je hkrati izvajanje njihovih programov v inetersu Občine Semič

društva, ki izvajajo ostale programe, za katere občina zagotavlja proračunska sredstva in imajo v statutu navedeno, da delujejo tudi na območju Občine Semič in je hkrati izvajanje njihovega programa v interesu Občine Semič

Višina razpisanih sredstev skupaj 10.150 EUR:

humanitarni programi: 4.000,00 EUR

programi drugih društev: 3.250,00 EUR

tehnična kultura: 300,00 EUR

programi društev prijateljev mladine: 2.600,00 EUR

Rok oddaje prijav:

Prijave je potrebno oddati do vključno 3. 4. 2020 s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno v zaprti ovojnici na naslov Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič s pripisom "Ne odpiraj - javni razpis socialnovarstveni programi v letu 2020" oziroma "Ne odpiraj - javni razpis ostala društva v letu 2020".

Informacije:

Sonja Ličen Tesari: 07/35 65 354, 07/35 65 360 ali obcina@semic.si

Več informacij TUKAJ.

‹ nazaj