Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Sodražica: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Sodražica za leto 2020

Občina Sodražica na podlagi 19. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/2017), 9. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 21/2020) ter Letnega programa športa v Občini Sodražica za leto 2020, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica, na 10. redni seji dne 12. 03. 2020 (v nadaljevanju: LPŠ) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 77/2019), objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI SODRAŽICA ZA LETO 2020.

Rok za oddajo vlog je 20. 04. 2020 do 10. ure.

V kolikor se bodo ukrepi sprejeti za zajezitev širjenja korona virusa nadaljevali do roka, ki je določen za zaključek razpisa, ali se bodo ukrepi še zaostrili tako, da bi bila pomembno otežena oddaja vlog, se bo naknadno in pravočasno ta rok podaljšal oz. ustrezno dopolnili razpisni pogoji.

Več informacij TUKAJ.

‹ nazaj