Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2020

Datum objave: 10.4.2020

Rok za prijavo: 30.6.2020

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov delovanja izvajalcev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti v višini 4.400,00 EUR ter sofinanciranje programov društva izgnancev in upokojencev v višini 1.500,00 EUR.

Vloga mora biti predložena:

- na predpisanih obrazcih,

- na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan,

- osebno do vključno torka, 30. junija 2020, do 12. ure oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka,

- v pisni obliki v zaprti ovojnici označena z oznako: »Za sofinanciranje izvajanja humanitarnih, invalidskih in neprofitnih programov v Občini Škocjan za leto 2020 - NE ODPIRAJ!«,

- na hrbtni strani opremljena z naslovom pošiljatelja.

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom smo vam na voljo na sedežu občine, preko telefona

 

07/38-46-311 in 051/612-111 (kontaktna oseba: Martina Hočevar) ali preko e-pošte: martina.hocevar@obcina-skocjan.si

Vse potrebne informacije v zvezi s tem javnim razpisom in prijavne obrazce najdete TUKAJ.

‹ nazaj