Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Semič:Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič v letu 2020

 

Upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo društva, zveze, neprofitne ustanove in posamezniki, ki izvajajo programe ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Višina razpisanih sredstev skupaj 20.700 EUR:

redna dejavnost registriranih kulturnih društev 2.000 EUR

delovanje pevskih zborov, godbenih, gledaliških, folklornih, recitacijskih in slikarskih skupin 12.300 EUR

izvedba prireditev občinskega pomena (prireditev v sklopu Krakarjevih dni, proslave ob kulturnem prazniku, ob dnevu upora proti okupatorju, ob dnevu državnosti, ob dnevu samostojnosti in enotnosti, osrednja prireditev ob občinskem prazniku in prireditev v spomin 1. belokranjski četi) 3.500 EUR

izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske kulturne dejavnosti 400 EUR

nakup opreme 2.500 EUR

Rok za oddajo prijav:

Rok za oddajo prijav je do vključno 4.5.2020. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila dostavljena v vložišče Občine Semič.

Prijavitelj programa odda prijavo na javni razpis s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno v zaprti ovojnici na naslov Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis ljubiteljska kultura v letu 2020«.

Informacije:

Sonja Ličen Tesari: 07/35 65 354, 07/35 65 360 ali sonja.licentesari@semic.si

Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

‹ nazaj