Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Semič: Javni razpis za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa na območju Občine Semič v letu 2020

Občina Semič: Javni razpis za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa na območju Občine Semič v letu 2020

Rok za prijave do: 10.7.2020

PREDMET JAVNEGA RAZPISA: sofinanciranje športnih vsebin, ki so opredeljene v Letnem programu športa v Občini Semič v letu 2020.

Upravičenci:

- športna društva in športni klubi

- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,

- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,

- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,

- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,

- zasebni športni delavci

 

Višina razpisanih sredstev:

- športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno) – 11.100,00 €

- športna vzgoja otrok in mladine v športnih društvih (ŠVOM usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport) – 6.250,00 €

- kakovostni šport - 600,00 €

- šport invalidov - 300,00 €

- športno rekreativna dejavnost odraslih (rekreacija) - 1.000,00 €

- usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu - 500,00 €

- delovanje športnih društev - 3.500,00 €

- športne prireditve - 1.500,00 €

 

Informacije:

Beti Pintarič: 07/35 65 361, 07/35 65 360 ali obcina.racunovodstvo@semic.si

Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

 

‹ nazaj