Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Trebnje: Javni poziv za izbor izvajalcev programa "Šport za ženske"

1. Predmet poziva je izbor in financiranje izvajalcev programa »ŠPORT ZA ŽENSKE«.

S sofinanciranjem se spodbuja večja vključenost športnic iz občine Trebnje in izvajanje več športnih programov za ženske.

2. Višina razpisanih sredstev je 7.000,00 EUR.

3. Prevzem dokumentacije:

Dokumentacija je na voljo do roka za oddajo vloge, na internetni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si/ ali v sprejemni pisarni Občine Trebnje.

4. Rok in način predložitve vlog:

Vloge na javni poziv morajo biti predložene najkasneje 18. 6. 2020. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika, in sicer z oznako na ovojnici: ne odpiraj – vloga na »šport za ženske« in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne vlagatelju. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji poziva.

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo TUKAJ.

‹ nazaj