Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Mokronog-Trebelno: Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2020

Predmet javnega poziva je sofinanciranje izvajanja projektov, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Mokronog-Trebelno in:

 

utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (prispevajo k spodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga, k ohranjanju kulturne, naravne, verske in narodnostne dediščine ter izročila),

so socialne, kulturne, izobraževalne, športne, turistične, humanitarne in podobne narave,

pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb občanov,

pomenijo izboljšanje procesov in pogojev delovanja ter življenja v občini,

pomenijo lažjo dostopnost storitev občanov,

promovirajo občino, njene kraje in prebivalce, prispevajo k prepoznavnosti občine, ohranjanju tradicije in lokalnega izročila,

so neposredno vezane na medobčinsko, medregijsko, državno in mednarodno sodelovanje.

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo TUKAJ.

‹ nazaj