Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Šentjernej: Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Šentjernej za leto 2020

Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Šentjernej za leto 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih prireditev v občini Šentjernej. Prijavitelj lahko v tekočem letu prijavi le eno in enovrstno javno prireditev, ki lahko traja tudi več dni, vendar ne več kot tri zaporedne dni. Sofinancirajo se javne prireditve izvedene v občini Šentjernej in v letu 2020.

 

Opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis

- vsa uradno registrirana društva v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Šentjernej,

-  javni zavodi s sedežem v občini Šentjernej, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih.

Sredstva za objavljeni razpis so v skladu s proračunom Občine Šentjernej za leto 2020, zagotovljena na proračunski postavki 04030, v višini 7.000,00 €. Rok porabe sredstev je do 31.12.2020.

Rok za oddajo prijave je od 1.9.2020 do 1.10.2020. Prijavo je potrebno poslati po pošti, ali jo oddati osebno v tajništvu občinske uprave Občine Šentjernej. V primeru poslane pošiljke po pošti velja datum in ura poštnega žiga.

Naslov za oddajo prijave: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo po tel.: 07 393 35 72 vsak delavnik med poslovnim časom ali na e-naslov: darja.bambic@sentjernej.si.

Razpisano dokumentacijo boste našli TUKAJ.

 

‹ nazaj