Regijski NVO center

MO Novo mesto: Javni poziv za sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini Novo mesto v obdobju od 2019 do 2022 in od 2020 do 2025, program za leto 2021

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV V MESTNI OBČINI NOVO MESTO V OBDOBJU OD 2019 DO 2022 IN OD 2020 DO 2025, PROGRAM ZA LETO 2021

1. Razpisna področja

Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za sofinanciranje kulturnih programov in najemnin za leto 2021 za kulturna društva in kulturne organizacije, ki so kandidirali na večletnih javnih razpisih Mestne občine Novo mesto za obdobje od 2019 do 2022 ter za izdajo in oblikovanje Revije Rast v letu 2021 začasnemu izdajatelju, ki je bil izbran na javnem pozivu za obdobje 2020 do 2025. Sredstva se razpisujejo za leto 2021 za programske stroške in stroške najemnine za kulturna društva in kulturne organizacije v skupni višini do 203.600,00 EUR za naslednja področja:

 

A.4. Program JSKD, OI NOVO MESTO v skupni višini do 19.000,00 EUR,

A.5. Programi v javnem interesu na področju kulture v višini do 77.000,00 EUR,

A.6. Redno delo kulturnih društev v višini 70.000,00 EUR,

A.7. Sofinanciranje najemnin organizacijam v javnem interesu v višini 12.000,00 EUR,

A.8. Revija Rast v višini 25.600,00 EUR

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021.

Na javnem pozivu lahko kandidirajo samo tiste kulturne organizacije ali kulturna društva, s katerimi so sklenjene pogodbe za obdobje 2019 do 2022 oz. za sofinanciranje izdaje in oblikovanja revije Rast za obdobje 2020 do 2025, ki na podlagi javnega poziva oddajo programe za programsko leto 2021.

Prijavitelj izpolni in podpiše splošna obrazca ter ju skupaj s posamičnimi vsebinskimi obrazci, glede na podpodročja na katera se prijavlja, odda v predpisanem roku.

2. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021.

3. Razpisni rok

Razpisni rok se prične z dnem objave 26. 10. 2020 in traja do vključno 25. 11. 2020 oziroma do porabe sredstev na posameznem javnem pozivu na področju kulture. Vloge, prispele na poziv, odpira pristojni uslužbenec za kulturo po vrstnem redu prispetja.

 

Razpisna dokumentacijain več informacij o razpisu so na voljo TUKAJ.

‹ nazaj