Regijski NVO center

MO Novo mesto: Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2021

JAVNI RAZPIS MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN DELOVANJE ORGANIZACIJ ZA LETO 2021

1. Razpisna področja

Mestna občina Novo mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij razpisuje sredstva za leto 2021 v skupni višini do 610.040,00 EUR za naslednja področja:

kultura v skupni višini do 106.000,00 EUR,

mladina v skupni višini do 56.300 EUR,

C.1. socialno in zdravstveno varstvo v skupni višini do 58.400,00 EUR,

C.2. preventivni programi preprečevanja in reševanja vseh vrst zasvojenosti v višini do 30.000,00 EUR,

C.3. lokalna medgeneracijska središča v višini do 20.000,00 EUR,

Č. šport v skupni višini do 171.340 EUR,

dogodki in prireditve v novomeški občini v skupni višini do 103.000,00 EUR, medobčinsko in mednarodno sodelovanje v skupni višini do 20.000,00 EUR, delovanje ostalih društev in organizacij v skupni višini do 25.000,00 EUR, turizem v skupni višini do 20.000,00 EUR,

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021.

Posamezna organizacija se prijavi zgolj z eno prijavo, v kateri opredeli, na katera razpisna področja oziroma podpodročja se prijavlja. Prijavitelj lahko z istim projektom kandidira le na eno zgoraj navedeno razpisno področje.

Prijavitelj izpolni in podpiše splošna obrazca ter ju skupaj s posamičnimi vsebinskimi obrazci, glede na področja oz. podpodročja na katera se prijavlja, odda v predpisanem roku.

2. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021.

3. Razpisni rok

Prvi razpisni rok se prične z dnem objave 26. 10. 2020 in traja do vključno 25. 11. 2020. V kolikor sredstva ne bodo porabljena v okviru prvega razpisnega roka, lahko prijavitelj pod istimi pogoji vlogo odda še v okviru dveh razpisnih rokov, in sicer od 30. 4. 2021 do 31. 5. 2021 ali od 27. 8. 2021 do 27. 9. 2021 (velja samo za področja D, E in G). Prijavo v okviru dodatnih razpisnih rokov se lahko odda samo za področja, kjer so na voljo še nerazdeljena sredstva. Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati razpisa in stanje razdeljenih sredstev. Mestna občina Novo mesto ne jamči za razpoložljivost sredstev za prijavo na dodatna dva roka, v kolikor ni drugače opredeljeno pri posameznem področju. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

V kolikor bo na dodatne roke uspešno kandidirala organizacija, ki je že v prvem roku uspešno kandidirala na drugih področjih, bo s to organizacijo sklenjen aneks k prvotni pogodbi o sofinanciranju.

 

Razpisna dokumentacija in ostale podrobnosti razpisa so na voljo TUKAJ.

‹ nazaj