Regijski NVO center

Občina Metlika: Javni razpis za sofinanciranje športnih programov in ostalih področij športa v Občini Metlika v letu 2021

Občina Metlika objavlja javni razpis za sofinanciranje športnih programov in ostalih področij športa v Občini Metlika v letu 2021.

Vloga mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati zahtevane priloge. Vloga v zaprti kuverti mora biti označena z imenom in naslovom predlagatelja, v spodnjem levem kotu pa opremljena s pripisom »Ne odpiraj – vloga« »RAZPIS – ŠPORT 2021«.

Predlagatelji lahko vlogo oddajo najkasneje do srede, 6. 1. 2021, do 16. ure.

Razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce boste našli na spletnih straneh občine Metlika.

‹ nazaj