Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Mirna Peč: Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v občini Mirna Peč v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v občini Mirna Peč v letu 2020

Obveščamo vas, da je odprt javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v občini Mirna Peč v letu 2020.

Rok za oddajo ponudb je do vključno 15.2.2021.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo v prilogi ali pri ga. Nataši Rupnik, e-naslov: natasa.rupnik@siol.net

Popolna vloga mora vsebovati:

- Obrazec št. 1 (izpolnjen in podpisan ter žigosan)

- Obrazec št. 2 (izpolnjen in podpisan ter žigosan)

- Obrazec št. 3/1 ali 3/2 – SV (izpolnjen in podpisan ter žigosan)

- vzorec pogodbe (parafiran- s podpisom na vseh straneh vlagatelj izjavlja, da se strinja z vsebino pogodbe).

 Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj