Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Ribnica: Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Ribnica za leto 2021

Občina Ribnica na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 24/19), objavlja Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Ribnica za leto 2021.

Predmet razpisa je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 1. 1. do 31. 12. 2021.

Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so:

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini Ribnica;

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine Ribnica;

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran izven občine Ribnica, pomemben za občino Ribnica ali za širšo skupnost.

Posamezna fizična ali pravna oseba lahko v okviru razpisa za pokroviteljstvo za določeno leto le enkrat pridobi proračunska sredstva po tem pravilniku.

Rok za oddajo vlog je 25. 3. 2021.

Več informacij in razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj