Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Loški Potok: Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Loški Potok za leto 2021

NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali:

• ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:

- športna vzgoja predšolskih otrok,

- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,

- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,

• ŠPORTNA REKREACIJA

• ŠPORTNE PRIREDITVE

 SKUPNA RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 10.000,00 EUR, od tega:

• ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE – 3.500,00 EUR

• ŠPORTNA REKREACIJA – 2.000,00 EUR

• ŠPORTNE PRIREDITVE – 4.500,00 EUR

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2021, in sicer od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.

Več informacij in razpisno dokumentacijo boste našli na spletnih straneh občine.

 

‹ nazaj