Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Mokronog-Trebelno: Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO

1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev;

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (v skladu z 28. členom Uredbe Komisije 702/2014/EU);

OSTALI UKREPI OBČINE

5. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja (podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna zakonodaja s področja javnih financ

10.000 €

 

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo TUKAJ.

‹ nazaj