Regijski NVO center

Občina Mokronog-Trebelno: Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov

Javni poziv za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje izvajanja projektov, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Mokronog-Trebelno in:

- utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (prispevajo k spodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga, k ohranjanju kulturne, naravne, verske in narodnostne dediščine ter izročila),

- so socialne, kulturne, izobraževalne, športne, turistične, humanitarne in podobne narave,

- pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb občanov,

- pomenijo izboljšanje procesov in pogojev delovanja ter življenja v občini,

- pomenijo lažjo dostopnost storitev občanov,

- promovirajo občino, njene kraje in prebivalce, prispevajo k prepoznavnosti občine, ohranjanju tradicije in lokalnega izročila,

- so neposredno vezane na medobčinsko, medregijsko, državno in mednarodno sodelovanje.

 

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo TUKAJ.

‹ nazaj