Regijski NVO center

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Škocjan za leto 2022

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v Občini Škocjan za leto 2022.

Vsebine športnih programov se iz sredstev proračuna Občine Škocjan, planiranih na  proračunski postavki 18004 – sofinanciranje športa po letnem programu športa, konto 4120 -  tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, sofinancirajo v višini 8.000,00 EUR.

Razpisno dokumentacijo in več informacij boste našli TUKAJ.

‹ nazaj