Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2022

Obveščamo vas, da je odprt Javni razpis za sofinanciranje izvajanja programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter programov ostalih neprofitnih organizacij v Občini Škocjan za leto 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov delovanja izvajalcev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti v višini 5.000,00 EUR ter sofinanciranje programov društva izgnancev in upokojencev v višini 1.500,00 EUR.

 

Vloga mora biti predložena:

 

na predpisanih obrazcih,

na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan,

osebno do vključno torka, maja 2022, do 12. ure oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka,

v pisni obliki v zaprti ovojnici označena z oznako: »Za sofinanciranje izvajanja humanitarnih, invalidskih in neprofitnih programov v Občini Škocjan za leto 2022 - NE ODPIRAJ!«,

na hrbtni strani opremljena z naslovom pošiljatelja.

 

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom smo vam na voljo na sedežu občine, preko telefona

07/38-46-311 in 051/612-111 (kontaktna oseba: Martina Hočevar) ali preko e-pošte: martina.hocevar@obcina-skocjan.si

Vse potrebne informacije v zvezi s tem javnim razpisom in prijavne obrazce najdete TUKAJ.

‹ nazaj