Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Šentrupert: Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za leto 2022

Občina Šentrupert objavlja Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za leto 2022, na podlagi katerega se bodo razdelila nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2022, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu.

Razpisanih je 19.000 EUR sredstev in sicer za:

Skupinske izjeme v kmetijstvu:

za UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov), sredstva v višini 12.000 EUR

Pomoči »de minimis«:

za UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – »de minimis«, sredstva v višini 6.000 EUR

Ostali ukrepi občine:

za UKREP 8: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva, čebelarstva in razvoja podeželja, sredstva v višini 1.000 EUR.

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za programsko obdobje 2015-2020, ter podaljšanja shem državne pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu ter shem pomoči de minimis v primarni kmetijski proizvodnji ter v ribištvu in akvakulturi.

Celotno objavo razpisa in prijavne obrazce najdeteTUKAJ. Več informacij dobite na telefonu na št. 07/34-34-600 (Marjana Podlesnik).

Rok za prijavo na javni razpis je 31. 5. 2022.

 

‹ nazaj