Regijski NVO center

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2022

Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih programov in projektov v Občini Škocjan za leto 2020 (v nadaljevanju javni razpis): iz sredstev proračuna Občine Škocjan za področje turizma je sofinanciranje turističnih programov in projektov v višini 500,00 EUR z naslednjih področij:

REDNA DEJAVNOST: redna dejavnost društva ter sofinanciranje posameznih aktivnosti. Za prijavo na javni razpis se upoštevajo podatki tekočega leta.

Višina sredstev je 2.500,00 EUR, od tega:

- za redno dejavnost: 600,00 EUR

- za sofinanciranje posameznih aktivnosti: 1.900,00 EUR

PROJEKTI: izdaja promocijskega materiala (zloženka, turistični spominek, ….), projekti kot npr. označitev pešpoti, postavitev informativne table… Za prijavo na javni razpis se upoštevajo podatki tekočega leta.

Višina sredstev je 3.750,00 EUR

Programi organizacij, društev, združenj in zvez, ki imajo svoj sedež izven območja Občine Škocjan

Višina sredstev je 250,00 EUR.

Razpisno dokumentacijo in več informacij najdete TUKAJ.

‹ nazaj