Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Kočevje: Javni poziv »Inovativni turistični produkt destinacije Kočevsko v letu 2022«

Občina Kočevje v sodelovanju z Zavodom Kočevsko objavlja javni poziv za izbor novih inovativnih turističnih produktov destinacije Kočevsko za leto 2022.

Namen javnega poziva je spodbujati turistične ponudnike iz občine Kočevje k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov v destinaciji Kočevsko. Z javnim pozivom se iščejo inovativni in komercialno zanimivi turistični produkti, ki zasledujejo smernice razvoja destinacije in imajo potencial za rast in nadaljnji razvoj. Končni cilj javnega poziva je večja konkurenčnost turističnih ponudnikov v občini Kočevje skozi obogatitev turistične ponudbe in povečanje prepoznavnosti destinacije Kočevsko.

Nagradni sklad znaša 10.000 €, cilj pa je podpreti do 10 novih turističnih produktov, od katerih vsak prejme nagrado v višini 1.000,00 €. Poleg denarne nagrade prejemniki nagrad prejmejo še nagrado v obliki storitev in ugodnosti, ki jih upravičenci prejmejo s strani Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje, kot pomoč pri razvoju in promoviranju izbranega novega inovativnega turističnega produkta.

Upravičenci do sredstev so pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti iz področja turizma pred datumom 1. 1. 2022 in imajo na dan oddaje prijave sedež, poslovno enoto ali podružnico v občini Kočevje. Več pogojev za sodelovanje je navedenih v javnem pozivu.

Prijave je možno oddati do 6. junija 2022.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj