Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Sodražica: Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sodražica v sezoni 2022/2023

Na podlagi 6. člena Pravilnika o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica (Ur. l. RS št. 77/12, 49/13) objavljamo naslednji

Javni poziv za uporabo Športne dvorane Sodražica v sezoni 2022/2023

PREDMET POZIVA

Predmet javnega poziva je oddaja Športne dvorane Sodražica v uporabo, za redno tedensko uporabo, in sicer za obdobje med 1. 9. 2022 in 30. 6. 2023.

Športna dvorana je namenjena športnim aktivnostim, prireditvam in drugim dogodkom.

Za uporabo je na voljo:

cela površina (43,10 x 25,80 m) po tretjinah (13,80 x 25,80 m)

Predvideni termini uporabe:

od ponedeljka do petka: od 13.30 do 22.00 ure.

ob sobotah: od 8.00 do 12.00 ure.

Opis površin

Dvorana meri 1112 m2 igralne površine, možen je najem cele površine dvorane ali po tretjinah. Primerna je za mali nogomet, rokomet, košarko, odbojko, badminton, gimnastiko, namizni tenis, borilne športe … Opremljena je tudi s plezalno steno.

Na voljo so:

tri polja za igro šolske odbojke (na 1/3 površine, eno polje opremljeno) ali celotna površina za tekmovalno odbojko (opremljena),

6 polj, opremljenih za badminton, in

5 miz za igranje namiznega tenisa.

POGOJI ZA UPORABO

Pravico do uporabe dvorane oz. telovadnice pridobi uporabnik na podlagi podpisane pogodbe o uporabi. S pogodbo se zaveže plačati uporabnino, spoštovati Hišni red in urnik vadbe. Za spoštovanje določil pogodbe in hišnega reda uporabnik določi odgovorno osebo.

Občina Sodražica si pridružuje pravico do odpovedi oz. prestavitve posameznih terminov uporabe, kadar potrebuje dvorano ali telovadnico za lastne potrebe oz. prireditve občinskega pomena oz. zaradi višje sile. Občina Sodražica si tudi pridružuje pravico do prestavitve ali odpovedi posameznih terminov uporabe zaradi racionalne izrabe poslovnega časa dvorane.

DOLOČITEV RAZPOREDA UPORABE ŠPORTNE DVORANE

Komisija, ki jo imenuje župan, bo na podlagi prejetih prijav in skladno s Pravilnikom o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica izdala razpored uporabe športne dvorane.

Pri oddaji športne dvorane v uporabo imajo uporabniki prednostno pravico po naslednjem vrstnem redu:

Izvajalci Letnega programa športa Občine Sodražica, ki za izvajanje sofinanciranega programa potrebujejo športno dvorano.

Druga športna društva, klubi in rekreativne skupine, ki v program, za katerega se športna dvorana uporablja, vključujejo najmanj 50% posameznikov s stalnim prebivališčem v občini Sodražica,

drugi uporabniki.

Pri dodeljevanju terminov se bo kot dodaten kriterij upoštevalo število mesecev uporabe v sezoni, tako da bodo imeli prednost prijavitelji, ki bodo uporabljali dvorano več mesecev v sezoni, za katero je objavljen ta javni poziv.

Pri dodeljevanju terminov bodo imeli prednost tudi uporabniki, ki so v preteklih sezonah že uporabljali Športno dvorano Sodražica in tekoče izpolnjujejo svoje finančne obveznosti iz naslova uporabe.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Društva, klubi in drugi zainteresirani uporabniki oddajo vlogo na pripravljenem obrazcu, ki vsebuje naslednje obvezne podatke:

podatki o prijavitelju,

namen uporabe,

termin in površina uporabe.

Pod razpisnimi pogoji bodo obravnavane vse popolne vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica ali e-naslov: obcina@sodrazica.si, najkasneje do 23. 8. 2021 do 11. ure.

Vlagateljem, ki bodo oddali vlogo po navedenem roku, bodo lahko dodeljeni preostali prosti termini.

INFORMACIJE

Besedilo razpisa in vlogo najdete na spletni strani www.sodrazica.si, kjer je objavljen tudi cenik uporabe športne dvorane.

Kontaktna oseba: Darja Vetrih, 01 83 71 005, darja.vetrih@sodrazica.si

Javni poziv boste našli TUKAJ.

‹ nazaj