Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Občina Kočevje: 2. javni poziv Pokroviteljstvo župana v Občini Kočevje 2022

Vrednost razpoložljivih sredstev za 2. javni poziv na razpis Pokroviteljstvo župana Občine Kočevje za leto 2022, znaša 10.000,00 EUR.

Pogoji za dodelitev sredstev pokroviteljstva in upravičenci:

Upravičenci do sredstev pokroviteljstva so pravne osebe, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju občine Kočevje. V tekočem letu se lahko eni pravni osebi dodelijo sredstva iz vseh javnih pozivov Pokroviteljstvo župana Občine Kočevje za leto 2021, le enkrat, ne glede na število projektov, ki jih pravna oseba prijavi in ne glede na število javnih razpisov, ki jih Občina Kočevje v tekočem letu razpiše.

Upravičenci do sredstev pokroviteljstva, na podlagi tega poziva niso upravičeni, če so za izvedbo te dejavnosti že prejeli sredstva iz katerekoli druge proračunske postavke Občine Kočevje.

Občina Kočevje prevzema pokroviteljstvo nad prireditvami, ki:

• utrjujejo ali promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice, zapisane v ustavi in drugih aktih),

• so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave,

• promovirajo občino in njene razvojne potenciale.

Sredstva javnega poziva Pokroviteljstva župana na podlagi tega poziva niso namenjena aktivnostim političnih strank, ter komercialnim in profitnim organizacijam.

Več pa TUKAJ.

‹ nazaj