Regijski NVO center

MO Novo mesto: Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 24 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2023

Mestna občina Novo mesto objavlja javni razpis za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2023, v skupni višini za leto 2023 do 1.573.640 EUR. Za leto 2023 se javni razpis izvede za dve obliki delovanja organizacij oz. posameznikov, in sicer:

A. LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2023

Namenjen vlagateljem, ki so se na razpis prijavili že za leto 2022 in jim je Mestna občina Novo mesto odobrila sofinanciranje. Vlagatelji oddajo samo letni načrt dela za leto 2023.

B. NOV/-E OZ. ENKRATEN/-E PROJEKT/-E ZA LETO 2023

Namenjen novim vlagateljem in obstoječim vlagateljem, ki so se na razpisu prijavili že za leto 2022, za podporo projektu/-om, ki ga/ jih organizirajo na novo ali izvajajo drugo leto. V kolikor se projekt izvaja tretje leto ali dlje, ga je treba uvrstiti v letni program dela in ne more biti sofinanciran kot enkratni projekt.

Mestna občina Novo mesto bo posamezne organizacije oz. posameznike s posebnimi statusi sofinancirala največ do višine 70 % vrednosti prijavljenega programa oz. projekta in glede na razpoložljiva sredstva po posameznih vsebinskih področjih. Programi oziroma projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinancirani.

Posamezna organizacija oz. posameznik na javnem razpisu v okviru posameznega razpisnega roka odda eno vlogo oz. načrt dela za leto 2023 in/ali eno vlogo za enkratne projekte po posameznih področjih za leto 2023. Vlagatelj se lahko z istim področnim programom ali z istim novim, enkratnim projektom v letu 2023 prijavi le na eno področje delovanja.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, oddane do zaključka prvega roka do 3. 2. 2023 do 23.59, do 28. 5. 2023 do 23.59 za drugi razpisni rok ter do 29. 9. 2023 do 23.59 za tretji razpisni rok. 

Razpisno dokumentacijo in navodila za oddajo vlog najdete TUKAJ.

‹ nazaj