Regijski NVO center

MO Novo mesto: Javni poziv za sofinanciranje projektov na področju županovega pokroviteljstva v Mestni občini Novo mesto v letu 2023

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov in različnih dogodkov na področju širšega družbenega življenja, ki potekajo v Mestni občini Novo mesto in niso sofinancirani na drugih javnih razpisih Mestne občine Novo mesto. Predmet javnega poziva ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja, pokrivanja materialnih stroškov najemnin ter sofinanciranje socialnih pomoči.

Namen javnega poziva je finančno omogočiti realizacijo javnih prireditev, drugih dogodkov ali proslav, ki potekajo v Mestni občini Novo mesto, izdajo publikacij društev in organizacij, izvedbo humanitarnih in drugih dejavnosti. Skozi javni poziv se lahko sofinancirajo tudi šolska in druga tekmovanja, udeležbe učencev in dijakov na državnih in mednarodnih tekmovanjih ali študijskih izmenjavah. Namen javnega poziva je spodbujanje izvedbe dogodkov, ki bodo popestrili raznolikost ponudbe v občini, projekte ali dejavnosti, ki bodo prispevale promociji občine v Sloveniji in tujini ter obeleževanje posebnih obletnic, državnih praznikov in občinskih spominskih dni.

Sofinancirani bodo projekti in dogodki, ki niso finančno podprti iz ostalih razpisov Mestne občine Novo mesto.

Več pa TUKAJ.

‹ nazaj