Regijski NVO center

Občina Kočevje: Javni poziv za izbor »Inovativnih turističnih produktov destinacije Kočevsko v letu 2023«

Občina Kočevje in Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje ponudnike turističnih doživetij iz občine Kočevje vabita k oddaji predlogov za inovativne in komercialno zanimive turistične produkte, ki zasledujejo smernice razvoja turistične destinacije Kočevsko. Cilj javnega poziva je povečanje konkurenčnosti turističnih ponudnikov v občini Kočevje skozi obogatitev turistične ponudbe in povečanje prepoznavnosti destinacije Kočevsko.

Upravičenci do sredstev po tem javnem pozivu so pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti iz področja turizma pred datumom 1. 1. 2023 in imajo na dan oddaje prijave sedež, poslovno enoto ali podružnico v občini Kočevje.

Nagrajena vrednost posameznega izbranega »inovativnega turističnega produkta« znaša 1.000,00 EUR bruto. Inovativni turistični produkt, ki bo izbran s strani komisije in bo izpolnjeval pogoje razpisa, bo poleg denarne nagrade, ki jo izplača občina, s strani Zavoda Kočevsko prejel še:

možnost brezplačne promocije in trženja na destinacijski spletni strani Zavoda Kočevsko https://www.kocevsko.com/sl/ ter preko socialnih medijev destinacije Kočevsko;

brezplačno podporo pri oblikovanju predstavitvenega besedila in foto material (najmanj 5 kakovostnih fotografij) za namen promocije »inovativnega turističnega produkta«;

dovoljenje in hkrati obveznost za promocijsko uporabo blagovne znamke Kočevsko.

 

Prijave zbirajo do 15. marca 2023.

Besedilo javnega poziva in prijavni obrazci so dostopni TUKAJ.

‹ nazaj