Regijski NVO center

Občina Semič: Javni poziv za sofinanciranje pokroviteljstva županje Občine Semič za leto 2023

Občina Semič, z dnem 13. 2. 2023 odpira Javni poziv za sofinanciranje pokroviteljstva županje občine Semič za leto 2023.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov in različnih dogodkov na področju širšega družbenega življenja, ki potekajo v Občini Semič in ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje po drugih javnih razpisih oz. javnih pozivih Občine Semič.

Vrednost razpoložljivih sredstev na Javnem pozivu za sofinanciranje pokroviteljstva županje Občine Semič v letu 2023, znaša 6.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 3017 - Pokroviteljstva občine, na kontu 04039002 - Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam – pokroviteljstva župana.

Rok in način oddaje vloge:

Javni poziv je odprt do porabe predvidenih sredstev. Skrajni rok za oddajo vloge je 30.10.2023. Vloga mora biti oddana na predpisanih obrazcih.

Razpisno dokumentacijo je dosegljiva na spletu. Zainteresirani vlagatelji jo lahko v delovnem času Občine prejmejo tudi v sprejemni pisarni Občinske uprave Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.

Več informacij najdete TUKAJ.

 

‹ nazaj