Regijski NVO center

Občina Ribnica: Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Ribnica za leto 2023

Predmet razpisa je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo potekali od 1. 1. do 31. 12. 2023 in upravičene stroške izvedbe projektov nastale v tem obdobju.

Razpis je odprt celo leto, skrajni rok za prijavo je 30. 9. 2023. Vloge se bodo obravnavale praviloma enkrat mesečno.

Javni razpis je odprt od objave do porabe sredstev.

Več informacij in razpisna dokumentacija na voljo TUKAJ.

‹ nazaj