Regijski NVO center

Občina Sodražica: Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2023

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 25/2023) objavlja Občina Sodražica Javni razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2023.

Predmet sofinanciranja je pokroviteljstvo prireditev, dogodkov, potovanj oziroma ekskurzij, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih. Sofinanciralo se bo izvedene prireditve preteklega leta in projekte, ki bodo potekali od 1. 1. do 31. 12. 2023.

Javni razpis je odprt do 31. 8. 2023 oz. do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo na podlagi prispelih vlog, predvidoma vsak prvi in tretji torek v mesecu.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

 

‹ nazaj