Regijski NVO center

Občina Trebnje: Javni poziv za sofinanciranje organizacije in izvedbe kmečke tržnice v Občini Trebnje v letu 2023

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE KMEČKE TRŽNICE V OBČINI TREBNJE V LETU 2023

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje organizacije in izvedbe kmečke tržnice v občini Trebnje v letu 2023.

2. UPRAVIČENCI

Upravičenci do sredstev so društva ali druge organizacije s sedežem na območju občine Trebnje, ki delujejo na področju kmetijstva ali razvoja podeželja in bodo organizirale kmečko tržnico.

3. OKVIRNA VREDNOST

Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje organizacije in izvedbe kmečke tržnice v občini Trebnje v letu 2023 je 8.000 EUR.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj