Regijski NVO center

MO Novo mesto: Javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo prostorov v lasti Mestne občine Novo mesto v najem oziroma v brezplačno uporabo/souporabo za namen izvajanja društvenih dejavnosti

Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: MONM) objavlja poziv za oddajo poslovnih prostorov v lasti MONM, ki jih začasno ne potrebuje, v najem oziroma v brezplačno uporabo. Poziv je namenjen vsem pravnim osebam, ki so opredeljene pod točko 4. in delujejo na področju dejavnosti in prispevajo k družbenemu razvoju v občini (na področjih športa, kulture, socialnega in zdravstvenega varstva, mladine, okolja in drugih sorodnih področjih).

V javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe (društva, zasebni zavodi ali druge organizacije), ki:

- so registrirane za opravljanje dejavnosti na področjih športa, kulture, socialnega varstva, zdravstvenega varstva, mladine, okolja in drugih sorodnih področjih,

- so registrirane v MONM oz. imajo registrirano podružnico v MONM

in

- izvajajo programe in projekte, vezane na MONM.

Besedilo javnega poziva boste našli TUKAJ.

‹ nazaj