Regijski NVO center

Občina Šentrupert: Javni poziv za sofinanciranje programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Šentrupert za leto 2023

Predmet javnega poziva je sofinanciranje izvajanja projektov, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Šentrupert in:

- utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (prispevajo k spodbujanju medčloveškega sožitja, k ohranjanju kulturne, naravne, verske in narodnostne dediščine ter izročila);

- so kulturne, izobraževalne, športne, turistične, humanitarne in podobne narave;

- pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb občanov;

- pomenijo izboljšanje procesov in pogojev delovanja ter življenja v občini;

- pomenijo lažjo dostopnost storitev občanov;

- promovirajo občino, njene kraje in prebivalce, prispevajo k prepoznavnosti občine, ohranjanju tradicije in lokalnega izročila;

- so neposredno vezane na medobčinsko, medregijsko, državno in mednarodno sodelovanje;

- utrjujejo sodelovanje in druženje.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj