Regijski NVO center

Občina Dolenjske Toplice: Javni poziv za sofinanciranje programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Dolenjske Toplice za leto 2023 ( sklop 1) ter sofinanciranje programov turističnih prireditev v letu 2023 (sklop 2)

 

Predmet javnega poziva:

SKLOP 1:

Predmet javnega poziva za sklop 1 je sofinanciranje izvajanja programov, aktivnosti, projektov, dogodkov na področju širšega družbenega življenja, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Dolenjske Toplice in:

- utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (prispevajo k spodbujanju medčloveškega sožitja in dialoga, k ohranjanju kulturne, naravne, verske in narodnostne dediščine ter izročila);

- so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave;

- promovirajo občino, njene kraje in prebivalce, prispevajo k prepoznavnosti občine, ohranjanju tradicije in lokalnega izročila;

- so neposredno vezane na medobčinsko, medregijsko, državno in mednarodno sodelovanje;

- utrjujejo sodelovanje in druženje.

SKLOP 2:

Predmet javnega poziva za sklop 2 je sofinanciranje turističnih prireditev in dogodkov, ki:

- prispevajo k promociji Občine Dolenjske Toplice v lokalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev turistične ponudbe občine;

- so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev;

- ki jih bo prijavitelj oglaševal v sredstvih javnega obveščanja z objavo grba občine oziroma navedbo, da je izvedbo sofinancirala občina.

Višina sredstev:

Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov/projektov po tem javnem pozivu je:

Sklop 1: 7.000,00 EUR

Sklop 2: 4.000,00 EUR

Rok in način prijave:

Javni poziv je odprt do porabe sredstev. V kolikor sredstva ne bodo porabljena prej, je skrajni rok za oddajo prijave 30. 11. 2023.

Vloga mora biti predložena na naslov »Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice« v zaprti ovojnici z naslovom pošiljatelja in s pripisom »Javni poziv 2023 – DRUGO/TURISTIČNE PRIREDITVE – Ne odpiraj«. Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

Obvestilo o porabi sredstev in zaprtju javnega poziva bo objavljeno na spletni strani občine.

Informacije:

- za sklop 1: Majda Gazvoda, majda.gazvoda@dolenjske-toplice.si, telefon 07 38 45 191

- za sklop 2: Polona Vrtar, polona.vrtar@dolenjske-toplice.si, telefon 07 38 45 189

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

 

‹ nazaj