Regijski NVO center

MO Novo mesto: Javni poziv za sofinanciranje projektov za dvig kakovosti življenja v Mestni občini Novo mesto v letu 2023

Predmet javnega poziva je sofinanciranje izvedbe projektov na področju širšega družbenega življenja, ki zajemajo šport, kulturo, humanitarnost in druge družbeno koristne namene, ki potekajo v Mestni občini Novo mesto.

Namen javnega poziva je podpreti izvedbo projektov in aktivnosti, ki imajo pozitivne učinke na lokalno skupnost, prispevajo k dvigu kakovosti življenja v njej in nagovarjajo čim večje število občanov. Prek javnega poziva se lahko sofinancirajo programske aktivnosti (izvedbe prireditev in dogodkov ter drugih projektov, ki bodo prispevali k promociji občine ter obeleževanje obletnic, državnih in občinskih praznikov) in s tem povezani materialni stroški, aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja ranljivih skupin in s tem povezani materialni stroški, aktivnosti za zagotavljanje takojšnje pomoči prizadetim v različnih naravnih in drugih nesrečah in s tem povezani materialni stroški, nakup opreme, ki bo služila širši javnosti, izgradnja ali nadgradnja infrastrukture, ki je v uporabi širše javnosti ter druge sorodne, družbeno koristne aktivnosti.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na javni poziv se lahko prijavijo:

• pravne osebe (prednostno nevladne organizacije),

• fizične osebe,

• prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Vrednost vseh razpoložljivih sredstev znaša do višine 14.500,00 EUR.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

 

‹ nazaj