Regijski NVO center

Občina Šentjernej: Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Šentjernej v letu 2023

PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV VLOG DO 29.9.2023!

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Šentjernej v letu 2023, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Šentjernej in v Uradnem vestniku Občine Šentjernej št. 5/2023, dne 1.7.2023, se spremeni v V. točki, ki določa rok za predložitev vloge.

Po spremembi se Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Šentjernej v letu 2023 v točki V. po novem glasi »Rok za predložitev vloge je od 1.7.2023 do najkasneje 29.9.2023.«

S temi spremembami se rok za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Šentjernej v letu 2023 podaljša do 29.9.2023.

Ostale določbe Javnega razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Šentjernej v letu 2023 ostanejo nespremenjene.

Na voljo bo 27.000,00 evrov.

Razpisno dokumentacijo in vse informacije boste našli TUKAJ.

‹ nazaj