Regijski NVO center

Občina Kočevje: 2. Javni poziv Pokroviteljstvo župana 2023

Upravičenci do sredstev pokroviteljstva so pravne osebe, ki imajo sedež oziroma stalno
prebivališče na območju občine Kočevje.

Na voljo je 8.000 evrov.

Več ifnormacij boste našli TUKAJ.

 

‹ nazaj