Regijski NVO center

Občina Črnomelj: Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij za leto 2023

Na voljo bo 6.000,00 evrov.

Pravico do sofinanciranja letnih programov za izvajanje nalog neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Črnomelj;

– da so registrirani najmanj eno leto;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih;

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti;

– da redno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;

– da nimajo sofinancirane dejavnosti iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Črnomelj oziroma, da ne kandidirajo za sredstva proračuna Občine Črnomelj po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Črnomelj.

 Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

 

‹ nazaj