Regijski NVO center

Občina Škocjan: Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v občini Škocjan za leto 2023

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih društev v občini Škocjan za leto 2023 (v nadaljevanju javni razpis): je sofinanciranje turističnih društev v višini 6.500,00 EUR iz naslednjih področij:

Ø REDNA DEJAVNOST (30%): za redno dejavnost se pri vrednotenju upoštevanju naslednja merila, kriteriji: število aktivnih članov, čas delovanja in število sekcij. Za prijavo na javni razpis se upoštevajo podatki tekočega leta.

Višina sredstev je 1.950,00 EUR.

Ø LETNI PROGRAMI IN PROJEKTI – TURISTIČNE PRIREDITVE (70%): Za letne programe in projekte – turistične prireditve se pri vrednotenju upoštevanju naslednja merila, kriteriji: tradicionalnost programa/prireditve, obseg programa/prireditve, tehnična zahtevnost programa/prireditve, tržna naravnanost programa/prireditve, varovanje etnološke dediščine, urejanje turistične infrastrukture in sledenje razvoja v občini Škocjan. Za prijavo na javni razpis se upoštevajo podatki tekočega leta.

Višina sredstev je 4.550,00 EUR.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj