Regijski NVO center

Občina Metlika: Javni poziv društvom za skrbnika in upravitelja grajskega drsališča v Metliki v zimski sezoni 2023/2024

Občina Metlika poziva vsa zainteresirane prijavitelje, da podajo pisno vlogo za skrbnika in upravitelja Grajskega drsališča v Metliki, v zimski sezoni 2023/2024, ki bo trajala od 15.12.2023 do 15.1.2024.

Predmet javnega poziva je oddaja drsališča na parkirišču pred gradom Metlika v oskrbo in upravljanje prijaviteljem z namenom oživljanja mestnega jedra, prazničnega decembra ter izboljšanja kvalitete preživljanja prostega časa za vse generacije.

Predmet poziva: Mobilno drsališče velikosti 16,5 m x 10 m (165 m2), 100 parov drsalk, lesen prodajni kiosk za prodajo kart in shranjevanje drsalk velikosti 2 m X 3 m ter dve premični WC kabini.

TERMIN NAJEMA

Najem je mogoč od 15. 12. 2023 do 15. 1. 2024.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na poziv se lahko javijo:

javni zavodi,

društva,

organizacije,

ki delujejo na območju občine Metlika.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vloga mora vsebovati prijavo (obrazec, ki je priloga temu pozivu) ter terminsko in programsko izdelan načrt dogodkov za čas trajanja najema. Rok za oddajo pisnih vlog je 20. 11. 2023. Vloge je potrebno poslati v zaprti kuverti na naslov: Občina Melika, Mestni trg 24, 8330 Metlika s pripisom »Ne odpiraj – prijava za skrbnika drsališča«.

Več informacij glede pogojev za prijavo lahko najdete TUKAJ.

 

‹ nazaj