Regijski NVO center

Občina Sodražica: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2024

Občina Sodražica objavlja na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016 in 61/2017) in Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 14/2008, 17/2014 in 93/2014) Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2024.

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

A) REDNA DEJAVNOST

redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,

kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,

B) KULTURNE PRIREDITVE, ki so namenjene občanom in promociji občine,

C) PROJEKTI IN DEJAVNOSTI POSEBNEGA POMENA.

Na razpolago je 11.500,00 EUR, rok za oddajo vlog je 12. 2. 2024 do 10. ure.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj