Regijski NVO center

Občina Sodražica: Razpis za sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2024

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 41/2008 in 17/2014), objavlja Razpis za sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica za leto 2024.

Predmet sofinanciranja so letni programi izvajanja rednih dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti upravičencev. Redna dejavnost organizacij se sofinancira le za organizacije, ki imajo sedež v občini Sodražica.

Na razpolago je 8.000,00 EUR; prvi rok za oddajo vloge je 16. 2. 2024 do 10. ure (odpiranje teh vlog bo 19. 2. 2024), drugi rok za oddajo vlog je 15. 3. 2024 do 10. ure (odpiranje teh vlog bo 18. 3. 2024), tretji rok za oddajo vlog bo 19. 4. 2024 do 10. ure.

Razpisno dokumentacijo boste našli TUKAJ.

‹ nazaj